Váš prohlížeč nesplňuje současné webové standardy, a tak tato stránka není zobrazena v korektní grafické úpravě.
Ing. Petr Lešák
Nad Špejcharem 574
513 01 Semily
e-mail:petr.lesak@giosm.mikroservis.cz
telefon: 481 622 544
více informací

Charakteristika a cíle předmětu

Cílem předmětu Informační a komunikační technologie je seznámení studentů se základními pojmy informatiky a výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky.
Studenti se seznamují s přenosem, uchováním, zpracováním, sdělováním a využíváním informací, naučí se orientovat ve stále rostoucím množství informací a informačních zdrojů.
Vedle rozšiřování a prohlubování gramotnosti žáků v této oblasti směřuje předmět svým obsahem zaměřeným k praxi, k rozvíjení jejich algoritmického myšlení a vede je k systematickému přístupu při řešení problémů. Studenti se mají naučit vyhledávat v klasických i elektronických zdrojích a využívat infromace a výpočetní techniku při řešení praktických úloh a problémů.
Cílem je naučit studenty pracovat i s internetem, nejen jako se zdrojem informací, ale i jako s prostředkem pro prezentaci výsledků činnosti jedince i instituce.
Studenti by si měli na základě získaných poznatků a dovedností uvědomovat možnosti informatiky při vlastním celoživotním vzdělávání a těchto možností cílevědomně využívat.

Přístup k obsahu a oraganizaci výuky

Předmět Informační a komunikační technologie je ve školním roce 2011/2012 zařazen do těchto ročníků:


Třídapočet hodin/týden
prima2 vyučovací hodiny
tercie2 vyučovací hodiny
kvarta1 vyučovací hodina
kvinta2 vyučovací hodiny
sexta2 vyučovací hodiny
1.ročník2 vyučovací hodiny
2.ročník2 vyučovací hodiny

Tématické plány jsou koncipovány tak, aby umožňovaly diferencieci v obsahu i rozsahu výuky a reflektovaly materiální vybavení školy.
Naším pedagogickým cílem je orientace studentů k řešení úkolů ve spolupráci s týmem. K tomuto cíli může poskytnout motiv spolupráce na projektech celoškolských, republikovývh i mezinárodních.

Tématické plány

prima1112.pdf (57kB) Tématický plán pro primu 2011/2012
tercie1112.pdf (55kB) Tématický plán pro tercii 2011/2012
kvarta1112.pdf (49kB) Tématický plán pro kvartu 2011/2012
kvinta1112.pdf (55kB) Tématický plán pro kvintu 2011/2012
sexta1112.pdf (49kB) Tématický plán pro sextu 2011/2012
1rocnik1112.pdf (55kB) Tématický plán pro 1. ročník 2011/2012
2rocnik1112.pdf (53kB) Tématický plán pro 2. ročník 2011/2012
Copyright © by V.Jína (webdesign) & P. Lešák a L. Hlava (obsah) 2007. Validní XHTML 1.0 & CSS2.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
StaÄŤí si k jedné z tÄ›chto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 KÄŤ!
Objednat